500.000

Xác minh địa điểm nhanh trong 24 giờ

Giảm 11%
1.000.000 888.000

Dịch vụ xác minh địa chỉ Google có bảo hành, khắc phục mọi sự cố.

[Thông báo] Các địa điểm như xe ôm công nghệ, số nhà riêng… sẽ bị từ chối xác minh. [Xem chi tiết]